متن موزیک samurayi in tehran از rezadf

من یه سامورایی کف تهرانم
یه موتور بنز تو تن پیکانم
تو گنگ پلاستیکی عینه عن بنلادن
من همیشه داغم انگار تب شعر دارم
من خود کرونام دایی
پ فاصله بگیر اگه جونو دوست داری
اومدی پرکردی جلومون لاتی
تا به خودت اومدی دیدی کونو سوخت دادی
آره هنو گنگ ترینم
هر جا بری صدام هر وری هس
هنوزم روی جفت پاهامم
فایده نداشت هرچی فن زدین نه
ما ته زیرزمینیم شما رو صندلی لش
ما رپ می‌کنیم شما بندری دس
میزنی این چاقال چرا انقدر کج سلیقه‌س
ته خلافت مهراده جمه نشکنی مررررد

کلمات آدم می‌کشن دهنم اسنایپره
من کارام می‌شه از برلین تا تهران پلی
تو رو تو خونتونم گوش نمی‌دن چاقال
واسه همین جوش میاره هی آمپرت
از رو هرکی جلومه رد می‌شم، بولدوزر
به صدر جدول چسبیدم، قفل رومه
من از خواب بیدار شب می‌شم، صبح زوده
تو اوج قاچاقت بنگ نی نه، چوس دوده
می‌کنی خودتو چرا مقایسه با من
من هر دقیقه بالاترم انگار مزایده دارم
شبا خواب می‌بینی تو مصاحبه با من
می‌گی بهتره باشم من مراقب کارم؟
هه! جون داداش می‌گیره خندم
وقتی پر می‌کنی لاتی با بلیط لندن
معلوم نی اصن برگ‌ کدوم درختی
از تو گنگ تره دایی سیبیلِ بچم