متن موزیک lazemami از rezadf

من خاطره‌هامو با تو خیال کردم
یه جاهایی شاید زیاد رفتم
هی گرفتی ایراد از من
الان اومدی داری چیکارم اه
کاش دستم میشکست اون شب
و تایپ نمی‌کردم اون چرندیاتو
من که دیگه عادت کردم
دلخور شی ازم و حرف نزنی تا صبح
عادی شده جر و بحثامون
سردیم حتی از تو عکسامون‌
چه قدر خوب بودیم ما باهم دیگه
ولی لاشیا زدن ما رو از رو ضعفامون
بیا هنوز جات خالیه
بیا دیگه نرو شب با اون
نرو شب با اون نه
منو نذار تنها شب داغون اه
بیا منو از این حال درار
از این حال گه منه حال ندار
الان لازممی بیشتر از قبل
بیا دیگه منو سر راه نذار
که لنگتم بد عجیب من
شایدم من کج سلیقم
همه دیدن رضا به هر دری زد
ولی برا هم دیگه سر دردیم تش

دیگه زدم قیدتو
با این که نی هیچ جا عین تو
هرشب میام رو به روت هنوز
من و یه پاکت سیگار و یه پیک پر
نمی‌دونم چرا همه جا هستی
و نمیشه ازت کند این دلو
کاش حداقل یه روز می‌اومدی
می‌شد از این حال بد پرت شیم به کل
می‌شد رفت و دیگه برنگشت
مشکلا می‌شد دیگه برطرف
می‌شد همونجا دنیا تموم شه
ظرفا رو تو دیوار دیگه پرت نکرد
الان نمی‌دونم چند روز شده
جای بوی عطرت خونه از دود پره
منو عکسات بد بگا میدنو
لای هرنگاهم افسوس پره
چشات شده خواب هرشبم
تنها دلیل حرفای مسخرم
منطقیش اینه کنارم باشیو
حواست باشه راهو کج نرم
ولی الان منم و خودم و
دورمم نمیزنه پرنده پر
تو که بلدی خوب بزنی منو
پس دفعه‌ بعدی از سرم بزن