متن موزیک چرا من نه از رضا دی اف

Chera Man Na

ورس ۱
چرا من نه مگه من چمه
چرا هرچی‌ خوبه برا من عیبه
چرا همه برن من نگاه کنم
وقتی زندگی میکنم یه بار کلا
چرا خونم همه‌ش تو شیشه باشه
چرا حرفمو بخورم، دردم تو سینه باشه
چرا باید هی سگ دو بزنم
نرسم و نرسم اینم روتینه ماعه
همه منتظرن بلرزه پام
چرا باید تار ببینن یه بند چشام
کله زندگیم شده یه خط صاف
روند کارامم یه بند بگاس
اه بابا خستم دیگه
تک تک لحظه هام از دستم میره
خوب بلدم فقط نگاه کردنو‌
ظاهر جوون ولی مغزم پیره

کورس
همیشه می‌لنگه یه جای کار چرا
انگار نمیندازه خدا نگاه به ما
همیشه هشت گرو نُهِ اه
ماها خلق شدیم برا اضافه کار انگار

ورس ۲
نمی‌دونم چرا هرروز گه تر میشه
شب بی‌ خوابی ، صبح سر گیجه
هنوز از همه طرف می‌زنن منو
سر شدم و نیست تخمم دیگه
نیست تخمم نه
بذار بزنن پشتم حرف
بذار باهام چپ شن همه اصن
گفتن آره ، گفتم نه
می‌خوام جاده رو برعکس برم
جا درمون دلیل سردرد بشم
می‌خوام از همه عقب بمونم
تا ته مسیرو با چرخ پنچر برم
می‌خوام مایه ننگ بچم بشم
تو جمع‌هاتون مضحکه شم
من همونم که همیشه از قبل باخته
پس بلند بگو لعنت به من