آرمین رابر

آرمین رابر
معروف به ناظر میتینگ های ایران
متولد 18 مهر سال 1373
بچه جنوب تهران و شمالغرب تهران
تحصیلات رشته IT انصرافی میباشد.
موسس لیبل بچه های خیابونی در سال 1393

آخرین مطالب دسته بندی آرمین رابر