متن موزیک آل زد از آرمین رابر

با افتخار بچه لاتیم اینا تش میشن گنگ مامی ما ها بالاییم حتی با کله خالی نیا لفظ لاتی بیا بچه پایین نشستم الان ترک فاطی بره یه پا رو زین هننه بگارونیم سر سلامتی جمع قشنگ گلات شدن یه مشت بچه پلشت توبه کردم بچه نزنم ولی لیو میخوام فقط واس مزه عرقم فرقی نداره یا 5 تا بودین یا 7 تا کونی حالا میبینی تهش که تو گونید اب الکل زودپز نمیخواد از این چاقالا هم که خوب در نمیاد نازتو بخورم اینجا لندن نیست سر شرتت میکنیم شرطبندی واسه تردستی میبرنت گنجه میبینی کفتر نیساینجا لندن نی اینجا آهوهم نمیده بچش شیر لات کوچه خلوت دوتا پیک کمتر بخور جون عمت میمونا بالان رو درختن لات کوچه خلوت لات کوچه خلوت گنگستر کی بودی تو واس گنگ بودن زیاد ژیگولی تو ندیده بودیم گنگ هول داشته باشه ضعف پلنگ بدو بچه پلشت بدو بدو بدو بچه پلشت

اینا کی گنگ شدن من دیدم میدم خرابتون کنه زیدم پریوش اینا خوبن ولی فقط واسه بقین تو جمع ما باشن جمیعا جمیلن بما نمیخورن اگه بخورنم میبینن که بخین اینجا چاقالا ماقالا تادیروز میگفتن زاخارا زاخارا اومدن ایران میگن حاج اقا حاج اقا پنجشنبه رو کوک و الکل برنامه استفراغه شنبه ولی حاجی یقه بسته پیش حاج اقا برنامه استغفاره میگن در توبه بازه مثه در جی جی اینم استدلالش اینستاگرام خیلیارو لات کرد اینا دنبال عددنو لایکن اگه این چیزا معیار باشه ندا یاسی از همتون شاخ تره همین موندن اینا خب پز بدن میدونی چرا رو بورسی خوشگلم چون ملت دنبال کصشرن اینا در گرگا میزارن سرگرمی گنگستر کی بودی تو واس گنگ بودن زیادی ژیگولی تو گنگستر کی بودی تو واس گنگ بودن زیادی ژیگولی تو

ندیده بودیم گنگ هول داشته باشه ضعف پلنگ بدو بچه پلشت بدو بدو بدو بچه پلشت

دیگه بسته فقط بگو نریزن خط انداخته عزیزم خودت ابروی خودتو میبری گوشیو ازت نگیرن اومدی گنگ خوندی ولی تش مالیدی چرا یه پا دو پا میکنی وقتی پامیدی پنگوعن ساملیک بابا زخم شد خیلی دیگه مالیدی حرفام کلفته باز بمالید دوباره رو گوشاتون وازلین لباسا برند لحجه ها خارجی اما مخا پوک افکارا چیپ گرفتی فاز چی قبل اینکه بخوام بیام الان پای میک واسم آوردن دو لیوان شیرموز تو لیوان پودر میشه دیستورت بازم نبود جوابگوی ویلسون این گربه ی خپل باز دو پیک خورد شیر شد

با افتخار بچه لاتیم اینا تهش میشن گنگ مامی ماها بالاییم حتی با کله خالی نیا لفظ لاتی بیا بچه پایین بیاا بچه پایین یه مشت اشعث کندی