متن موزیک بچم از آرمین رابر

قبل همه چی میگم مواظب خودت باش سیسمونی بچم خیابونه یکم بزرگ شه بعد میگم بیا خونه معرفی میکنم بهش اینا خوبه این الوده حالا دیگه وقت تصمیم گیریاتونه نه بهش میگم نرو‌ تو نمی تونی نه فاز میدم بهش که امپراطوری هم میگم برو برقص به ساز دنیا هم میگم بمون پیشم دنیاتو بساز توئونش رو بده رفیق حکمش همینه ولی از پشت سپر ببند خنجرش پشتت نشینه دیدی ادما بد شدن مثل اونا تو ادم نشو هر کی گفت دوست داره تو باور نکن هم میگم که با عشق زندگی کن ولی گول عاشقو نخور تا زنده ای تو باختی گردن بگیر با مشت اشک شباتو پاک کن اگه بردی ام تو خلوتت کتاتو وا کن ‌ نه دوست دارم بچم دکتر بشه نه شزن بار بیادو قلدور بشه ولی باید باشه درس لاتی بلد با ادب بی ادبی با بی ادب تفریح ازاده ممنوعه بازی فقط با غرور با ابرو بازی اصلا با دم شیر بازی کن با دل ادما نه اصلا فکر کنم دخترا مثل خواهرتن شیشه پنجره ها بشکنه هر رو خونی بشه سر زانوت مهم نی ولی نشکنی دلی اسون واسه هدف هات هیچ وقت کم کاری نکن واسه پولم هیچ وقت هر کاری نکن با هر کلاشی عیاشی نرو با هر طنازی هم خوابی نکن که مرد بشی دوست دارم جلو ظلم بهت بگن بچه شیر ولی جلو ضعیف تر از خودت سر به زیر اگه قبوله قول میدی دست بدیم گوشت تنو بخوریم منت قصاب نکشی اگه به ناحق بود مشقاتو ننویس کلاتو بکش پایین اشکاتو نشه دید واست ارزو میکنم دردامو نچشی این روزا کمه شیر ولی پر کفتاره الانم پدرت شبیه خودت تنهاعه نکنی اعتماد به حرفا که میزنن میگن تو رو تا خوشبختی میبرن دشمناتو میدرن نکنه دل ببندی بگی اینا پیشمن دنیای ادما قشنگ نیست پسرم اینا واسه قفس هاشون پرنده میخرن نبودی ببینی اوردن چی به سرم دنیای ادما که قشنگ نیست پسرم هوس پرواز کنی بال تو می چینن اگه عاشق بشی اینا حالتو میگیرن اینجا فقط عاشقا تو قصه ها شیرینن حالا مجنونا به دنبال فاحشه ها میرن لیلی ها زانوی غم بغل میگیرن مثل ادمای مهربون تنها میمیرن ادما اونا رو یه دیونه می بینن پسرم ادما قلبم رو کشتن تو قلبت نمیره منو مسخره کردن تو شرمت نگیره به پا اشکت نریزه جلو نامردا به وقت ترست نگیره لای هر دستیم دستت نشینه دستت نشینه دنیای ادما قشنگ نی پسرم واسه قفس اینا پرنده میخرن نبودی ببینی اوردن چی به سرم دنیای ادما که قشنگ نی پسرم قشنگ نی