متن موزیک گاز بده برو از آرمین رابر

گاز بده بینم بگو خوبتون بیاد شارژ بشه زیرم د گاز بده بینم دیر بجنبی پر کاردو کشیدم بدو بینم ما همه جوره آنتن میدیم کفه خیابونا هننه گاز کش میریم و فاز میدیم روشن میشی فازمتر میشی امثال تورو سره شام پت میریم دنده نمیخورم که گاز بم میدی گاز بده برو اینجا انتن نی برو برنامه کودک ببین انشرلی تو خیابونیا میخوای وارد شی بیار دو قطعه عکس با کارت ملی گاز بده ببینم تاس بده بریزم جفت بش بیاد خوبتونو بگو با جفتش بیاد شب سر میزم و تا صبح قر میداد همونی که پشت گوشی فحش بهم میداد تیزیم بما بخوری که تورو جر میدیم یجور میپیچیم بت همه حوزه تورو فر میدیم واسه درد بعدش بهت بروفن میدیم شلو ول میشی بما خل و چل میگی ها نه نکنبا ما کل نه نه نرو بالا منبر نه تورو جون عمت یه نوب احمق باز پوزتم بست نه نکن با ما کل نه نرو بالا منبر نه تورو جون عمت یه نوب احمق باز پوزتم بست نه نکن با ما کل نه نه نرو بالا منبر نه تورو جون عمت یه نوب احمق باز پوزتم بست بدو بیا جلو که دلم تنگه برا شر و خرجت فقط دوتا زنگه برا من میگم دشمنارو بگیره بله برا من میخورمشون با اینکه مزه ندارن خوبتانونم ته تهش دنده کبابن اکیپمونم همشونو رنده میکنن واسه پیش غذا طباخی کله میخورن خوردارو به عنوان مزه میجوعن ته هفته ها دو نون وعده میکنن ولی خبری از رژیم شنبه نی گلم میگه میبینمت میبینمون گاز میدی چخه هرکی خواست بره مام یه فاک میدیم بره دو خط میخندیم سریع تو هار میشی زبل هوشه من زندم من == کشتن یه مشت طوطی زر بزنن پشتم سوژه خندمی چه برسه دشمن هوشه هرکی گه میخوره پشتم گشنست بله نوش جون ریز و درشتتون از لق خوبتون می ری بنبسته اوع پره ترسه جونتون یهو میبینی کیه یکی شبیه منه روبروت هر هو یه سری میگن هولارو ول کن ای تو پات رو سیمه گاز بده ترهو هر شب تفت میدی شر و ور تو جنگ اصیل خیابونو بشنو ترهو نه با ما کل نه نه نرو بالا منبر نه تورو جون عمت به نوب احمق باز پوزتم بست نه نکن با ما کل نه نه نرو بالا منبر نه تورو جون عمت یه نوب احمق باز پوزتم بست یه مشت تره توله اون که خفنتونه همون تازه خرمونه بعد نه نمیومد بیرون از دره خونه حتی نمیزاشتیم وایسه بغلمون که دوتا تخمه بشکونه سره کوچه و بکنه الواطی حالا لاکچری شده به جکای بغلش میگه در دافی به مزدا سمون میگه مزدا چی تا دیروز یواشکی فشفشه الان زنگ میزنه سم داری میگه برنامه میکنم از شب با تیم ولی هنوز شلو ول مثله مسقطی پس داش باز مارو دید سر پایین و گاز بده برو دودتو ببینم تا ندادم گاز سگا کونتو بگیرن تصویری کن روی گلتو ببینم و تا زنبورا نیومدن گلتو بچینن د گاز بده برو هننه مارو میبینی میگیری چرا تو استرس نزنیم سرت باز کنه پسته شه نه هل و هوله هارو هلله اینقده دافت نخ داده شده قرقره اومد رابر سرتقه مثله اره باندارو جر بده نه نکن با ما کل نه نه نرو بالا منبر نه تورو جون عمت یه نوب احمق باز پوزتم بست نه نکن با ما کل نه نه نرو بالا منبر نه تورو جون عمت یه نوب احمق باز پوزتم بست گاز بده برو تا که نیومده رابر به فاک بده تورو د گاز بده برو خیابونم از دست من حامله شده بچه زاییده ولی تو تو همین خیابون کله دادی حالا عمو دوست داری پروو بشی تیریپ زرنگی خالکوبی دور مو سفید خط خطی گذشته خود زنی میخوای بیای مارو بزنی هول نشی مخل نشی بده دنده میگه منو زده گره زنگه صوتی ولی نشنیدم تو کجایی زیر هر شهر دست ماست شیفت شب زیبای تو نگیرم میگه گنگستریم موندم الان ازش دیده نشده از دود در هوا زود تر عدا رو بزارید کنار و فقط عشقشو دارید فقط بلدید که بیایید ژستتو لاتی مثله تو حاجی زیاد بودن ولی کم آوردن حالا بزرگ شدی یا بردی بالا دم در گازو پر کرد هننه رابر سرتقه با صدای زلزله میاد ولوله هررررچک همه دیگه فاز گنگسترنو عمویی قربون گنگت برم همه دیگه فاز گنگسترن و کوچولو پشت سرم کم زر بزن همه دیگه فاز گنگسترن و هشتگ پلشت تو کپشن بزن همه دیگه فاز گنگسترن اخه تبر یخورده کم جنس بزن کم جنس بزن اینستاگرام تگزاس شده استوری شبیه کالیدوره زندان شده همه لاتی راه میرن یا ماری چاقیدن با فیلم راکی خوابیدن یکی یاکوزایی ساکی وا میکرد یکی اینه هارو تغ لای ماشینا میزد یکی جانی بود ولی پی ماتیلا میگشت یکیم دهن وا میکرد خالیا میبست گنگامونم پی خاله بازین از صغیر و کبیر مایه چاپیدن اینا گنگستره چینی وارداتین اکثرا مالیدن و وصل به جای تاویلن اره داداش