متن موزیک گنگستر از آرمین رابر

همه دیگه فاز گنگسترنو
عمویی قربون گنگت برم
همه دیگه فاز گنگسترنو
کوچولو پشت سرم کم زر بزن
همه دیگه فاز گنگسترنو
همه جوره دارن از سررشته جنگ
همه دیگه فاز گنگسترنو
اخه تبر یخورده کم جنس بزن
ببین کیا پررو شدن
همه سلمونی میرن دورمو دورنگ عا
یه مشت اوبی الگو شدن
اینا جوجه بدون استخونن
میگه مارو زده اره اگه تیکن بریزه
میخواد رو گونه خوشگلش سیکن بشینه
گنگستره ولی میت ببینه
آب قند میخواد
به رلش پی ام پلیز کام بک میداد
خنده داری
هم گنگی هولی
خون ببینی ک میری زیر قندی نمکی
یه مشت هبل برنامه نسخ پر پاچه
این که میبینی ریخته همش برگامه
چون که شنیدی طرف میگه گنگساعه
(کورس)
این روزا همه گنگسترن
ولی قبلا میشدند دست رشته بعد
این روزا همه گنگسترن
عمویی قربون گنگت برم
این روزا همه گنگسترن
فقط مارو میبینی میلرزه دستت یکم
این روزا همه گنگسترن
هشتگ پلشت تو کپشن بزن
(ورس ۲)
اینستاگرام تگزاس شده
استوری شبیه کالیدور زندان شده
همه لاتی راه میرن یا ماری چاقیدن
با فیلم راکی خوابیدن
یکی یاکوزایی ساکی وا میکرد
یکی آینه هارو تق لای ماشینا میزد
یکی جانی بود ولی پی ماتیلدا میگشت
هرکی هم دهن وا میکرد خالیا میبست
گنگامونم پی خاله بازین از صغیر و کبیر مایه چاپیدن
اینا گنگستر چینی وارداتین
اکثرا مالیدن و وصل به یه جایی تابیلن
با یه ایموجی تاج روی تخت خونشون فاز پادشاهین
همه دیگه فاز تونی مونتانان با ده cc متادون
فهمیدم نعشه ایی جو میدی چرا خوب
این روزا همه گنگسترن پرچم دارن
لش استایلنو خطرناکن
این روزا همه فاز جی تی ای ان
یا کار بیزینسن و پای چیلیم تر
با یه تیریپ لش
هی سی جی نکشیمون
رمز
بزنیو کنی شهرو ویرون
هی سی جی نکشیمون
بچه تگزاس نکشیمون
کف تهران نکشیمون

با یه زدو بند میگیره فاز اسکوبار
ما هم کامرونی گل میزنیم امبوما
فاز دبی تو متل قو عید شمال
ته هفته تیریپ هاوایی هی سولار

گاز بده ببینم تاس بده بریزم
جفت بش بیاد
خوبتونو یگو با جفتش بیاد
شب سر میزمون تا صبح قر میداد
همونی که پشت گوشی فش بهم میداد
بدو بینم ماها همه جوره آنتن میدیم
کف خیابونا هن ن ن گاز کش میریم
و فاز میدیم روشن میشی فازمتر میشی
امثال تورو سر شام پت میریم
(کورس)
همه دیگه فاز گنگسترنو
عمویی قربون گنگت برم
همه دیگه فاز گنگسترنو
کوچولو پشت سرم کم زر بزن
همه دیگه فاز گنگسترنو
همه جوره دارن از سررشته جنگ
همه دیگه فاز گنگسترنو
اخه تبر یخورده کم جنس بزن