درمورد من

my biography

زهرا سپیده دم

زهرا سپیده دم در سال 1379 در تهران متولد شد.

در حال حاضر در جنوب تهران ساکن و دانشجوی حسابداری دانشگاهه ازاد تهران غرب تهران است .

زهرا در سال 1397 به لیبل بچه های خیابونی پیوست .

و در حال حاضر منیجر آرمین رابر ، مسئول عضو گیری و میدیریت چندین پیچ لیبل است .

فعالیت ها

street guys

مسئول عضو گیری لیبل بچه های خیابونی

street guys

منیجر آرمین رابر

زهرا سپیده دم

زهرا سپیده دم در سال 1379 در تهران متولد شد.

در حال حاضر در جنوب تهران ساکن و دانشجوی حسابداری دانشگاهه ازاد تهران غرب تهران است .

زهرا در سال 1397 به لیبل بچه های خیابونی پیوست .

و در حال حاضر مسئول  عضوگیری و مدیر چند تا از پیج های مهم  بچه های خیابونی است .

فعالیت ها

street guys

مسئول عضو گیری لیبل بچه های خیابونی

street guys

منیجر آرمین رابر

Get in Touch

راه های ارتباط با من