دانلود آهنگ خوبه حالم آرمین رابر

دانلود آهنگ های دیگر آرمین رابر:

http://street-guys.ir/rap/armin-robber/

https://instagram.com/armin_robber

متن موزیک khobe halam از armin robber

چقده خوبه حالم  روبه راهمو
خوبه خوبه خوبه حالم روبه راهم
ورس اول

 حالا فرقی نداره که واسم تو ادارم
 خونه باشم چقده پوله با من
 همه چی میگذره و میبنی که چقده خوبه حالم
 میخوای ادای مارو دربیاری زوده واست میخوای حالمو خراب کنی نه خوبه حالم
 انقده خوبم حالم خیابون شده خونه خالم
 اینقده خوبم سفید کردم روی ماهم
 از من بدت میاد چون عشقت خوبه با من
اصلا واسم مسئله  نی چون خوبه حالم
ما تو خیابون بودیمو تو تو خونه بودی
بد قصه هاتم بگو ب جون مولی
خوبه خوبیم
انگاری سوار موج تو دریا روی موزیک
 با بوی سوشی نیا سمتون گالا گالا خام خوریم
 زندگی اکشنه ولی کارتونی
 کجا میری تازه برنج خیس کردم شام بودی که
خودم اشپزم سیا بیت و  بام کوبیده
ورس دوم
پشت سرم پشت سر هم هرچی میخوان بگن ازم
همه چی میپره از سرم و توهم بپر عقب
سرجات از پشت سر بگیر جفت پا برام
شیرا اومدن کفتارا کجان الان؟
 توهم پشتم حرف میزنی صبح تا شبات
 میگی مرغ یه پا داره ولی مرغ ما جفت پا نداشت
میخوای بهت توضیح بدم مهم چیه
 حرف دشمن پشت سر مهم نی که
 مهم اینه
چقده خوبه حالم روبراهم  خوبه خوبه خوبه حالم روب راهمو خوبه خوبه خوبه حالم روبه راهمو خوبه خوبه خوبه حالم

قسمت سوم
 طرف میشینه پشت ما حرف بد میزنه
 چون رلش با موزیکام لب میزنه
 یه سری ادما باعث حال بدن
 فقط حرفنو ندارن کار خفن
به منزل نمیرسن چون بار کجن
وقت عمل لبو دهن اینارو بپیچ بهشون بگو خاله زنک
 تندرست سلامت خوبه حالم
تو دست خودکاره و بوی کاغذ
باطریم فوله و کوکه ساعت
مهم نی کی میرسم مهمه توی راهم
میگم فروشی نی میزنی چونه بازم
به عرض حجم مشکلات شونه دارم
روبه روم مسیر هدف و روبراهم
چقده خوبه حالم رو به راهم خوبه